Privacy policy
Getcloser Games, hierna te noemen: Getcloser


Persoonsgegevens die  verwerken

Getcloser verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u zelf geef deze zelf aan ons door. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voornaam en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer / mobiel nummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers onder de leeftijd van 16. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als je bent ervan overtuigd dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@getclosergames.com en wij verwijderen deze informatie.

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens

Getcloser verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Getcloser verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij hebben behoefte aan onze belastingaangifte.


Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw gegevens?

We bieden passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of schade, ongeoorloofde toegang tot informatie of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen we onder meer door fysiek en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, waarbij elke desktop met gebruikersnaam en wachtwoord wordt afgeschermd en autorisatiebeheer, zodat uw gegevens niet door alle medewerkers van Getcloser kunnen worden ingezien. Dit omvat ook het up to date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiliging maatregelen.

 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarop uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonlijke gegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

We gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat wanneer je het op je computer, tablet of smartphone opslaat bezoek eerst deze website. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. We kunnen dit ook gebruiken om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw in te stellen internetbrowser zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder was opgeslagen via de instellingen van uw browser.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens gegevens van Getcloser en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je het kunt een verzoek bij ons indienen om de persoonlijke gegevens die we over u hebben in een computerbestand naar u te sturen of een andere door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens sturen overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens naar info@getclosergames.com. Om ervoor te zorgen dat het verzoek om inzage heeft door u gemaakt, wij verzoeken u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maken in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan) van het paspoort), paspoortnummer zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. We zullen op uw reageren verzoek zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.